நினைவில் கொள்ளுங்கள்....
பிரிமேட்டிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தங்களின் பேரூராட்சியிலிருந்து செலுத்தவேண்டிய தொகையினை காலதாமதமின்றி முழுமையாக செலுத்துங்கள்.

இங்ஙனம்
நிர்வாக இயக்குநர்,
பிரிமேட்டிக்ஸ்.
   © copyright Directorate of Town Panchayats Kuralagam, Chennai Designed, developed and maintained by Prematix Software Solution